R & P Models je dvojice modelářů a autorů papírových modelů.

Ringo se zabývá měřítkem 1:87 a tématikou 2. světové války. Za předlohy svých modelů si vybírá spíše opomíjenou techniku, ke které patří obrněné transportéry, nákladní automobily a dělostřelecká výzbroj. Přesto zde najdete i tak slavné typy jako je tank Churchill či polopásový Sd.Kfz.251. Jeho tvorba doplňuje produkci P. Bestra a R. Navrátila (Bestpapermodels).

Pips se kromě stejného tématu, kde ale převažují známé bojové typy, věnuje sérii Mikromodelů 1:250, původně od kolegů M. Tichého a Rawena (PR models). V ní se zaměřuje na současnou bojovou techniku z celého světa včetně letadel a vrtulníků. Nevyhýbá se však ani civilní tématice a diorámatům.

R & P Models is a modelers and paper model author duo.

Ringo engages in scale 1:87 and Second World War theme. Most patterns of his models are neglected vehicles, which includes armoured personnel carriers, trucks and artillery. Regardless here are also well known types such as Churchill tank or Sd.Kfz.251 half-track. His work complements production of P. Bestr and R. Navrátil (Bestpapermodels)

Pips, except the same theme, where known types are outbalancing, also goes in for Mikromodels 1:250 series, originally by M. Tichý and Rawen (PR models). He focuses on contemporary armor from all over the world, including planes and helicopters. But he does not avoid also civilian cars and dioramas.nolg.jpg

Work in progress

this website is not finished
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one